Dobírka u České Pošty

Platba zboží hotově do rukou doručovatele zásilky. 

Cena služby je 36 Kč včetně DPH. 

 

Platba převodem

Platbu převodem zákazník provádí na základě vystavené zálohové faktury. Zboží je následně odesíláno neprodleně po přijetí platby na náš účet. Platbu zadanou v pracovní den obdržíme zpravidla do následujícího dne.

Cena služby ZDARMA. 

Česká pošta - Balík do ruky

Garantované doručení do druhého dne přímo do rukou adresáta. 

Možnost on-line úpravy doručovacích dispozic zásilky adresátem. 

Email/SMS avizování zásilky při podání a před jejím doručením. 

Pojištění zásilky pro případ poškození při přepravě.

Při nezastižení adresáta možnost objednání opakovaného doručení.

Při nezastižení adresáta uložení zásilky na poště 7 dní (s možností prodloužení na 15 dní).

Sledování cesty zásilky online na internetových stránkách dopravce.

Cena služby: 115 Kč včetně DPH.

 

Česká pošta - Balík na poštu

Doručení zásilky na libovolnou poštu v ČR dle výběru zákazníka do druhého dne. 

Nemusíte být v určitý čas na určitém místě – balík si vyzvednete na zvolené poště, a kdy se to hodí Vám. Výhodou je, že se balík zbytečně nepřeváží. 

Email/SMS avizování podání a možnosti vyzvednutí zásilky. 

Pojištění zásilky pro případ poškození při přepravě.

Možnost prodloužení uložení zásilky ze 7 dní na 15 dní.

Sledování cesty zásilky online na internetových stránkách dopravce.

Cena obsahuje i příplatek za křehké zboží. 

Cena služby: 109 Kč včetně DPH.

 

Osobní vyzvednutí

Bezplatné vyzvednutí v Říčanech na adrese :

GREGOR Instruments, SANITAS Logistic Centre, Černokostelecká 1621, Říčany.

Osobní vyzvednutí je možné pouze po předchozí domluvě

Odkaz do mapky je na stránce kontaktů zde

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklarske-horaky.cz

Verze (04/2015)

 

Provozovatel eshopu:

Jakub Gregor | GREGOR Instruments

U Zvoničky 26/4

251 01 Říčany Strašín

 

IČ: 01664905

DIČ: CZ8707090667

 

Provozovna:

SANITAS Logistic Centre

Černokostelecká 1621

251 01 Říčany

 

1) O registraci

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v internetovém obchodu „sklarske-horaky.cz" a nebudou poskytnuta třetím osobám ani jinak zneužita. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy Jakub Gregor - GREGOR Instruments v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti.

Nabídkové e-maily mohou být zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50 kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na uvedené pevné adrese.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

 

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, došlo k přečerpání skladových zásob nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, bude kupující neprodleně informován o dalším termínu dodání.

 

3) Stornování objednávky

Pokud kupující provede storno objednávky do 12 hodin, bude prodávající považovat objednávku za zrušenou. Storno může kupující poslat e-mailem, případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je musí kupující uvést jméno, e-mail a číslo objednávky. Storno objednávky nelze provést, pokud již bylo doručeno oznámení o odeslání zásilky na email kupujícího. 

 

4) Přeprava a dodání zboží

Internetový obchod obsahuje informace o cenách spojených s dodáním zboží v rámci České republiky a Slovenska. 

Způsob doručení zboží si stanovuje kupující z těchto možností:

 

Osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout tentýž den za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech bude prodávající kupujícího informovat o termínu vyzvednutí. Objednávky lze vyzvedávat na adrese prodejny Jakub Gregor - GREGOR Instruments, SANITAS Logistic Centre, Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany provozní době prodejny uvedené v kontaktech na stránkách www.sklarske-horaky.cz, mimo tuto dobu bude možné vyzvednutí po vzájemné dohodě. Zákazník je povinen si zboží vyzvednout do 5 pracovních dnů.

 

Česká pošta – Balík do ruky nebo Balík na poštu

Službu lze využít u zásilek o váze do 30 kg, u služby balík do ruky až do 50 kg. Služba křehké zboží je možná pouze u balíků do 10 kg. Zásilka je doručována do druhého dne od odeslání. V případě těžších balíků může být zásilka rozdělena do více balíků nebo poslána jinou přepravní službou. Oznámení o podání zásilky je kupujícímu zasíláno e-mailem provozovatelem eshopu spolu s podacím číslem zásilky a internetovým odkazem na online sledování zásilky. Česká pošta informuje zákazníka zprávou SMS. Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky a zprávou SMS. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání.

 

5)  Práva z vadného plnění

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

 

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 21 dnů ode dne následujícího po dni, kdy on nebo jím určená třetí osoba převezme zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat společnost Jakub Gregor - GREGOR Instruments, SANITAS Logistic Centre, Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany , formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od této smlouvy, budou mu vráceny peníze bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj byly přijaty, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).

Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.

Platba bude vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo prokázání, že zboží bylo odesláno zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, spotřebitel zašle zpět nebo je předá na této adrese  Jakub Gregor - GREGOR Instruments, SANITAS Logistic Centre, Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany . Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bude zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů.

 

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

7) Způsoby úhrady 

Úhradu zboží provozovatel eshopu umožňuje dobírkou, převodem a hotově.

Platba dobírkou je zpoplatněna částkou dle cen uvedených v internetovém obchodu. Při skladové dostupnosti je zboží expedováno a odesíláno do následujícího pracovního dne.

Platba převodem probíhá na základě vystavené zálohové faktury. Zálohová faktura je kupujícímu zasílána obratem. V pracovní dny nejpozději do 12 hodin od provedení objednávky. Zboží je expedováno do následujícího pracovního dne od přijetí platby na náš účet.

Platbu hotově provozovatel umožňuje při osobním převzetí zboží na provozovně Jakub Gregor - GREGOR Instruments, SANITAS Logisitic Centre, Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

7) Velkoobchodní spolupráce - velkoobchodní zákazník

Velkoobchodní spolupráce platí pro zákazníky nakupující na IČ. Předpokladem pro využití velkoobchodních podmínek je registrace a autorizace zákazníka ze strany provozovatele eshopu. Zákazník může využívat výhod uvedených na internetovém obchodu platných v okamžiku uskutečnění nákupu

 

8) Reklamace (reklamační řád)

Zboží poškozené přepravou - Česká pošta.

Je nutné reklamovat do 2 dnů od převzetí zásilky u přepravce. Zákazník zásilku reklamuje na příslušné pobočce České pošty, která zásilku doručila. Zákazník může reklamaci uplatnit na doručitele nebo odesílatele. V případě uplatnění reklamace na odesílatele může být po oznámení reklamace obratem zasláno náhradní zboží. Reklamační email je nutné podložit fotodokumentací poškozeného zboží a reklamačním protokolem. V případě, že je balík zjevně poškozen při předávání, má zákazník povinnost uplatnit reklamaci přímo u přepravce při předání zásilky. V případě oprávněnosti reklamace má kupující právo podle své volby na náhradu novou zásilkou za nezměněných podmínek, nebo poskytnout finanční náhradu do výše kupní ceny reklamovaného zboží (dle dohody se zákazníkem).

Zboží vykazující vady

Zákazník má povinnost nejpozději do dvou dnů od převzetí zásilky zboží prohlédnout. Reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím eshopu může  být uplatněna pouze na e-mailu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. neprodleně po jejich objevení popřípadě osobně na adrese provozovny Jakub Gregor - GREGOR Instruments, SANITAS Logistic Centre, Černokostelecká 1621, 25101 Říčany.  Zboží, které vykazuje vady, se zasílá na adresu Jakub Gregor - GREGOR Instruments, SANITAS Logistic Centre, Černokostelecká 1621, 25101 Říčany společně s dokladem prokazující koupi zboží. V případě uznání reklamace budou kupujícímu refundovány nezbytné náklady spojené s odesláním zboží. Prodávající refunduje jen náklady ve výši nejnižší možné přepravy. Před odesláním doporučujeme vady konzultovat s prodávajícím na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s doložení fotodokumentace. V případě zjevných vad a po vzájemné dohodě prodávajícího a kupujícího může být reklamace vyřízena na dálku bez nutnosti odeslání vadného zboží. 

 

V případě zasílání výrobku na reklamaci by měl být reklamovaný výrobek čistý a pokud možno v originálním balení, ve kterém bylo zboží prodáno. Uplatnění vad musí být doloženo věrohodným důkazním prostředkem uvedeným v obchodním zákoníku.

Kupující musí předložit seznam reklamovaných výrobků s označením:

a) číslo z potvrzené obchodní zakázky, ze které jsou vadné výrobky reklamovány, 

b) důvody reklamace.

 

Maximální lhůta pro vyřízení reklamace vráceného zboží prodávajícím a zaslání písemného vyjádření je 30 kalendářních dní od obdržení písemné reklamace. Nejsou poskytovány záruky při zjevných nebo skrytých vadách, které vznikly nesprávným použitím nebo manipulací se zbožím nebo pokud nebyly dodrženy technické normy a podmínky dané prodávajícím.

 

9) Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

 

Váš GREGOR Instrumens

Obchodní podmínky jsou platné od 01.04.2015 do odvolání.

 

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.